Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi, skriven av författaren Gunilla Welander?

ISBN-10: 9789171735294
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Gunilla Welander

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi pdf download
  • Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi läsebok
  • Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi läsa på svenska

”Jag betraktar Kate Raworth som det tjugoförsta århundradets John Maynard Keynes. Genom att ge ekonomin nya ramar gör hon det möjligt för oss att förändra vårt sätt att se på oss själva, vår belägenhet och vilka vi vill vara. Nu gäller det bara att omsätta hennes idéer i politik. Läs hennes bok och kräv sedan att makthavarna börjar arbeta mot dess mål: mänskligt välstånd i en levande värld som frodas.” /George Monbiot, ”Guardian”

För att klara de gigantiska globala utmaningar vi står inför under det här århundradet när det gäller klimatet, miljön och resurserna måste vi förändra vårt sätt att tänka på det ekonomiska området. Politiska förändringar, teknologisk utveckling och ökad ekologisk medvetenhet krävs förstås också. Men ekonomin har en fullständigt avgörande betydelse i sammanhanget. Uppfattningen att tillväxt och ännu mer tillväxt är lösningen på alla problem riskerar att blockera all verklig förändring.

I den här boken presenterar ekonomen Kate Raworth – med många år Oxfam bakom sig – sju vägar till ett nytt ekonomiskt tänkande med mänsklighetens grundläggande livsvillkor i fokus. Raworths donutekonomi tar hänsyn till människors behov av social trygghet såväl som planetens behov av ett ekologiskt tak för mänsklig påverkan. Själva donutmodellen hjälper oss dessutom att visualisera vår belägenhet och våra möjligheter på ett klargörande vis.

Raworth går igenom den konventionella nationalekonomins förutsättningar och begränsningar och visar hur man kan utveckla det ekonomiska tänkandet utan att offra det som nationalekonomin varit bra på. Men hon är också miljömässigt uppdaterad och bygger vidare på Johan Rockströms modell med nio planetära gränsvärden. Hennes bok ligger i miljödebattens absoluta framkant.

Kate Raworth är nationalekonom och knuten till Oxforduniversitetets Environmental Change Institute och Cambridge universitetets Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Hon har tidigare arbetat för Oxfam som ”senior researcher” och har även varit involverad i arbetet inom UNDP, FN:s utvecklingsprogram.

Ladda ner Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(8363,98 KB)
  • epub – Electronic Publication(8227,83 KB)
  • mobi – Mobipocket(3388,91 KB)

Nedladdningar: 443
Besök: 733

Taggar:

Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi pdf bok svenska
Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi audiobook svenska gratis
Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi pdf book på svenska
Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi epub books download

svenska Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi pdf

Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi e-bok apple
Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi on kindle
Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi epub on ipad
Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi svenska audiobook free
Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi pa svenska pdf free download
Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi book online
Donutekonomi : sju principer för en framtida ekonomi las online bok

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *