Drottning Margaretas historia pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Drottning Margaretas historia, skriven av författaren Marie-Louise Flemberg?

ISBN-10: 9789197868112
Utgivningsdatum: 2015-03-23
Språk: Svenska
Författare: Marie-Louise Flemberg

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Drottning Margaretas historia pdf download
  • Drottning Margaretas historia läsebok
  • Drottning Margaretas historia läsa på svenska

År 1397 lyckades drottning Margareta förena Norge, Danmark och Sverige till en union efter flera hundra år av krig och våldsdåd. Varifrån fick hon styrkan och viljekraften att genomföra denna märkliga politiska bedrift? Det svar som ges i denna bok är: ur en tusenårig tradition av drottningar och kvinnliga visionärer som verkat för fred och försoning i Europa.

I boken berättas om drottningar som varit föregångare till Margareta. Här berättas också om nunneklostren under ledning av starka och egensinniga abbedissor. För Margaretas del utgjorde Heliga Birgitta hennes inspirationskälla. Margareta verkade aktivt för hennes helgonförklaring 1391 och Vadstena kloster utgjorde hennes stödjepunkt i Sverige. Den avslutande delen av boken handlar om Margaretas fostersyster Ingegerd och hennes kamp för att förverkliga mormoderns, Heliga Birgittas, vision om en orden skapad ”först och främst för kvinnor”. Klostret i Vadstena var tänkt som en ”ny vingård” i det moraliskt alltmer korrupta Europa, där Norden skulle bli en förebild!
Hela drottning Margaretas livsgärning sätts in i ett stort europeiskt perspektiv. När hon och Ingegerd dör, år 1412, står en ny tid för dörren: den italienska Renässansen med sin tillbedjan av mannakraften, virtù. – fjärran från Heliga Birgittas vision om ett Europa präglat av vördnad för Gudsmodern Maria.

Drottning Margaretas historia av Margareta Skantze
bygger på trettio års studier av vetenskapliga verk, essäer, artiklar, biografier, skönlitteratur, dramatik och bildkonst.
Författaren är född och uppvuxen i Stockholm. Sedan 1979 bor hon i Karlskrona. Hon har en bakgrund som producent av utbildnings- och kulturprogram vid Sveriges Radio. Numera är hon frilansande dramatiker, regissör, föreläsare och skribent. Alla hennes tolv dramer bygger på historisk forskning och har kvinnor i bärande roller, bland dem Maria Magdalena, Hildegard av Bingen, drottning Margareta, drottning Kristina, Selma Lagerlöf och Elin Wägner .

Ladda ner Drottning Margaretas historia pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(6913,59 KB)
  • epub – Electronic Publication(1417,37 KB)
  • mobi – Mobipocket(1874,42 KB)

Nedladdningar: 511
Besök: 775

Taggar:

Drottning Margaretas historia e-bok apple
Drottning Margaretas historia on kindle
Drottning Margaretas historia epub on ipad

svenska Drottning Margaretas historia pdf

Drottning Margaretas historia svenska audiobook free
Drottning Margaretas historia pdf book på svenska
Drottning Margaretas historia pdf bok svenska
Drottning Margaretas historia pa svenska pdf free download
Drottning Margaretas historia audiobook svenska gratis
Drottning Margaretas historia book online
Drottning Margaretas historia epub books download
Drottning Margaretas historia las online bok

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *