Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan, skriven av författaren Utbildningsdepartementet?

ISBN-10: 9789139114611
Utgivningsdatum: 2016-05-03
Språk: Svenska
Författare: Utbildningsdepartementet

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan pdf download
  • Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan läsebok
  • Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan läsa på svenska

”Rättsliga regler i högskolan” är en liten handbok för ledamöter i högskoleorgan. Tyngdpunkten ligger på beslutsprocessen: vilka regler som gäller för ett sammanträde, hur en omröstning går till samt vad kallelser och protokoll bör innehålla.

Boken redogör också för hur ledamöter utses och för deras ansvar, skyldigheter och rättigheter. Vidare finns fakta om lagar och förordningar för högskolan, om offentlighet och sekretess, om upphovsrätt samt om de regler som gäller för överklagande.

Ett utförligt sakregister med ordförklaringar gör det lätt att hitta de uppgifter man söker.

I denna elfte upplaga av ”Rättsliga regler i högskolan” har ett antal ändringar och tillägg gjorts i förhållande till föregående upplaga såväl avseende ny lagstiftning som ny praxis.

Ladda ner Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(6881,52 KB)
  • epub – Electronic Publication(7297,61 KB)
  • mobi – Mobipocket(2216,53 KB)

Nedladdningar: 538
Besök: 853

Taggar:

Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan book online
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan audiobook svenska gratis
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan svenska audiobook free
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan pa svenska pdf free download
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan pdf book på svenska
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan e-bok apple
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan on kindle
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan epub on ipad
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan pdf bok svenska
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan epub books download

svenska Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan pdf

Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan las online bok

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *