Skatter 2018 : pension och försäkring pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Skatter 2018 : pension och försäkring, skriven av författaren Bo-Göran Wallin?

ISBN-10: 9789144123080
Utgivningsdatum: 2018-03-13
Språk: Svenska
Författare: Bo-Göran Wallin

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Skatter 2018 : pension och försäkring pdf download
  • Skatter 2018 : pension och försäkring läsebok
  • Skatter 2018 : pension och försäkring läsa på svenska

Skatter 2018 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också användas vid utbildning avseende pensions- och försäkringsrelaterade skattefrågor inom personförsäkringsområdet.
Boken inleds med en översiktlig beskrivning av skattesystemet med fokus på inkomstbeskattning av fysiska personer. Stort utrymme ägnas sedan åt hur personförsäkring behandlas i skattehänseende med tonvikt på framför allt avdragsfrågorna avseende såväl privat som tjänsterelaterad försäkring, men även avkastningsskattereglerna avseende försäkring lyfts fram. För att ge en så fullständig bild som möjligt av på marknaden förekommande alternativ behandlas även individuellt pensionssparande (IPS) och investeringssparkonto (ISK).
Framställningen ger möjlighet till fördjupning genom hänvisningar till aktuella lagrum och relevant rättspraxis. Eftersom frågor inom området ofta rör tidigare gällande regler behandlas även vissa tidigare regleringar och viss framväxt av nu gällande regelsystem. Exempel, skatteberäkningar och, inte minst för undervisningsändamål, en lång rad övningsfrågor med svar illustrerar framställningen.
Skatter 2018 – pension och försäkring ingår i Bank & Försäkring – IFU, som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU – en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ladda ner Skatter 2018 : pension och försäkring pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(7446,63 KB)
  • epub – Electronic Publication(3652,19 KB)
  • mobi – Mobipocket(5167,12 KB)

Nedladdningar: 539
Besök: 611

Taggar:

Skatter 2018 : pension och försäkring e-bok apple
Skatter 2018 : pension och försäkring las online bok

svenska Skatter 2018 : pension och försäkring pdf

Skatter 2018 : pension och försäkring audiobook svenska gratis
Skatter 2018 : pension och försäkring book online
Skatter 2018 : pension och försäkring epub books download
Skatter 2018 : pension och försäkring on kindle
Skatter 2018 : pension och försäkring svenska audiobook free
Skatter 2018 : pension och försäkring pa svenska pdf free download
Skatter 2018 : pension och försäkring epub on ipad
Skatter 2018 : pension och försäkring pdf bok svenska
Skatter 2018 : pension och försäkring pdf book på svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *