En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken, skriven av författaren Anna Forsell?

ISBN-10: 9789197710350
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Anna Forsell

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken pdf download
  • En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken läsebok
  • En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken läsa på svenska

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: * Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? * Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? * Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? * Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. Det är i huvudsak en observationsstudie som bygger på observationer med videokamera samt fältanteckningar. Studien innehåller även intervjuer med pedagoger och rektorer för förskolan. Studiens resultat visar att pedagogerna säger sig vilja arbeta med barnens alla språk i kommunikationen. Vad och hur-frågorna varierar utifrån förskolans olika kontexter. I de pedagogiskt planerade storgruppsaktiviteterna, samling och sagoläsning, är språk i fokus och det tenderar att vara både vad och hur. Pedagogerna använder i dessa kontexter mycket språkstöd i kommunikationen, barnens olika modersmål, bilder, föremål och teckenstöd. I samlingarna domineras innehållet i kommunikationen av det barn och pedagoger gemensamt upplevt. I förskolans övriga kontexter, smågruppsaktiviteter, omsorgssituationer och fri lek varierar såväl vad som hur.

Ladda ner En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(8885,71 KB)
  • epub – Electronic Publication(7959,51 KB)
  • mobi – Mobipocket(2915,48 KB)

Nedladdningar: 265
Besök: 761

Taggar:

En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken audiobook svenska gratis
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken pdf bok svenska
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken e-bok apple

svenska En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken pdf

En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken las online bok
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken epub on ipad
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken book online
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken epub books download
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken pa svenska pdf free download
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken pdf book på svenska
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken on kindle
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken svenska audiobook free

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *