E2000 Småföretagande B Fakta pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken E2000 Småföretagande B Fakta, skriven av författaren Jan-Olof Andersson,Cege Ekström,Jöran Enqvist,Rolf Jansson?

ISBN-10: 9789147100439
Utgivningsdatum: 2011-04-27
Språk: Svenska
Författare: Jan-Olof Andersson,Cege Ekström,Jöran Enqvist,Rolf Jansson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • E2000 Småföretagande B Fakta pdf download
  • E2000 Småföretagande B Fakta läsebok
  • E2000 Småföretagande B Fakta läsa på svenska

E2000 Entreprenörskap & företagande/ Småföretagande B visar vägen till entreprenörskap och eget företagande. Ett paket bestående av en fullspäckad faktabok, en problembok, en bok med fullständiga lösningar samt en lärarhandledning med cd. Genom det rika utbudet av exempel från verkligheten får du en god inblick i att både starta och driva eget företag.

Läs mer
E2000Entreprenörskap & företagande/ Småföretagande B
Faktaboken består av två delar, en som handlar om att starta företaget och en som handlar om att driva fram företaget. De elva kapitlen i första delen hänger naturligt samman i en process och börjar med affärsidé och affärsplan och slutar i en marknadsplan. Till första delen finns i övningsboken bl.a. en genomgående projektuppgift.
Den andra delen i faktaboken handlar om att driva företaget och består av fördjupande ämnesblock med Kalkylering, Marknadsföring, Bokföring och Bokslut & analys. Dessa kan läsas i den ordning man önskar allt utifrån kunskapsbehov, tid och intresse.
I problemboken finns integrerade projektuppgifter, checklistor och övningar. Detta ger stora möjligheter att forma undervisningen efter egen planering och en bra plattform att använda tillsammans med olika projekt i småföretagande, t.ex. UF-företag.
Materialet är i första hand avsett för kurserna Entreprenörskap och företagande respektive Småföretagande B på gymnasiet och komvux, men kan även användas i Företagsekonomi 1-2.
Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser eller läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser. Du som är elev får gratis tillgång till Visma Administration 500. Hämta program till din privata dator på www.vismaspcs.se/elevlicens.

Om författarna
Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är lärare och konsulter. De har tillsammans skrivit ett flertal läroböcker inom ekonomi och juridik. Jöran Enqvist är lärarutbildare och administratör. Rolf Jansson är koncernchef i Cordovan Group.

Ladda ner E2000 Småföretagande B Fakta pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2838,29 KB)
  • epub – Electronic Publication(8489,35 KB)
  • mobi – Mobipocket(7686,69 KB)

Nedladdningar: 441
Besök: 675

Taggar:

E2000 Småföretagande B Fakta e-bok apple
E2000 Småföretagande B Fakta las online bok
E2000 Småföretagande B Fakta pa svenska pdf free download

svenska E2000 Småföretagande B Fakta pdf

E2000 Småföretagande B Fakta svenska audiobook free
E2000 Småföretagande B Fakta audiobook svenska gratis
E2000 Småföretagande B Fakta epub on ipad
E2000 Småföretagande B Fakta on kindle
E2000 Småföretagande B Fakta epub books download
E2000 Småföretagande B Fakta pdf book på svenska
E2000 Småföretagande B Fakta pdf bok svenska
E2000 Småföretagande B Fakta book online

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *