Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål, skriven av författaren Carl Martin Allwood,Martin G Erikson?

ISBN-10: 9789144115764
Utgivningsdatum: 2017-05-12
Språk: Svenska
Författare: Carl Martin Allwood,Martin G Erikson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål pdf download
  • Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål läsebok
  • Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål läsa på svenska

I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den kritiska dialogen utgör grunden för bildning och demokrati. Ett kritiskt förhållningssätt är också centralt för vetenskapligt arbete och utgör ett viktigt mål inom all högskoleutbildning.

Den ledande tanken i boken är att det kritiska förhållningssättet är ett positivt förhållningssätt som bygger på en tilltro till att världen kan se bättre ut. Med det kritiska förnuftets hjälp kan man upptäcka begränsningar och brister för att förbättra och utveckla. I boken belyses tankens, förnuftets och känslans betydelse för det kritiska förhållningssättet. Omsorg och empati framställs som centrala för den kritiska processen, och författaren granskar vad det innebär att vara en person med ett kritiskt förhållningssätt. Vidare diskuterar författaren det kritiska förhållningssättet ur ett genusperspektiv och ifrågasätter inrotade fördomar om kvinnors och mäns tänkande.

Boken avslutas med reflektioner kring pedagogiska utgångspunkter för utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt. I den nya upplagan finns också förslag till diskussionsuppgifter. Boken vänder sig till studerande, forskare och lärare på högskolor och universitet. Den kan bland annat användas på kurser som poängterar ett vetenskapligt tänkande, etik eller högskolepedagogik.

Ladda ner Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9487,42 KB)
  • epub – Electronic Publication(8359,53 KB)
  • mobi – Mobipocket(4167,62 KB)

Nedladdningar: 583
Besök: 655

Taggar:

Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål audiobook svenska gratis
Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål pdf book på svenska
Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål epub books download
Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål book online

svenska Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål pdf

Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål e-bok apple
Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål pdf bok svenska
Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål pa svenska pdf free download
Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål svenska audiobook free
Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål epub on ipad
Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål on kindle
Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål las online bok

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *