Hälsovägledning : från tanke till ord och handling pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Hälsovägledning : från tanke till ord och handling, skriven av författaren Kristina Pellmer,Håkan Wramner,Bengt Wramner?

ISBN-10: 9789144026558
Utgivningsdatum: 2006-11-01
Språk: Svenska
Författare: Kristina Pellmer,Håkan Wramner,Bengt Wramner

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Hälsovägledning : från tanke till ord och handling pdf download
  • Hälsovägledning : från tanke till ord och handling läsebok
  • Hälsovägledning : från tanke till ord och handling läsa på svenska

Det finns idag många olika yrkeskategorier, till exempel sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, lärare och arbetsledare, som arbetar med hälsovägledning.

Denna bok ger en teoretisk beskrivning av begrepp inom området, såsom empowerment, hälsopedagogik och promotion, samt en rad hälsopedagogiska verktyg som motivationsanalys, mental träning och PBL. Författarna kopplar teoretiska modeller och idéer om hälsosamma beteendeförändringar till konkret hälsoarbete.

Hälsovägledning vänder sig till alla som utbildar sig inom vård och omsorg. Den kan även användas av redan yrkesverksamma inom dessa områden.

Ladda ner Hälsovägledning : från tanke till ord och handling pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9945,66 KB)
  • epub – Electronic Publication(2617,56 KB)
  • mobi – Mobipocket(7788,64 KB)

Nedladdningar: 311
Besök: 825

Taggar:

Hälsovägledning : från tanke till ord och handling epub on ipad
Hälsovägledning : från tanke till ord och handling epub books download
Hälsovägledning : från tanke till ord och handling las online bok
Hälsovägledning : från tanke till ord och handling pdf bok svenska
Hälsovägledning : från tanke till ord och handling audiobook svenska gratis
Hälsovägledning : från tanke till ord och handling pdf book på svenska
Hälsovägledning : från tanke till ord och handling book online

svenska Hälsovägledning : från tanke till ord och handling pdf

Hälsovägledning : från tanke till ord och handling pa svenska pdf free download
Hälsovägledning : från tanke till ord och handling svenska audiobook free
Hälsovägledning : från tanke till ord och handling e-bok apple
Hälsovägledning : från tanke till ord och handling on kindle

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *