Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist, skriven av författaren Lennart Nordenfelt?

ISBN-10: 9789155499396
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Lennart Nordenfelt

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist pdf download
  • Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist läsebok
  • Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist läsa på svenska

I denna bok ger Lennart Nordenfelt en bred redogörelse för Uppsalafilosofen Thorild Dahlquists (1920-2009) liv och gärning som filosof och opinionsbildare. Dahlquist hade en enastående ställning som lärare och forskarhandledare i Uppsala (delvis också i övriga Sverige) trots att han aldrig innehade någon officiell lärostol. Han tjänstgjorde som extralärare och forskarassistent på Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet i närmare 50 år. Dahlquist uppskattades mycket högt, som lärare, rådgivare och vän, av många årgångar elever liksom av kolleger vid universitetet och andra lärosäten. Dahlquists publikationer är dock fåtaliga och det är svårt att utifrån bilda sig en uppfattning om hans bidrag till svensk filosofi. Nordenfelts avsikt i denna bok är att, framför allt på basis av Dahlquists egna handskrivna texter, ge en så fyllig bild som möjligt av hans ställningstaganden i filosofiska men också politiska frågor. Dahlquist var en av de starkaste och tydligaste förkämparna för den analytiska, ”vetenskapliga”, filosofin i Sverige. I en tid då denna filosofi fått många konkurrenter på de europeiska, inklusive de svenska, universiteten kan det vara av vikt att påminna sig hur de bästa argumenten bakom den analytiska filosofin gestaltar sig. Thorild Dahlquist formulerade under sin levnad många av dessa argument.

Författaren, Lennart Nordenfelt, var elev till Thorild Dahlquist under perioden 1964-1974. Nordenfelt disputerade i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1974. Han har länge tjänstgjort på den tvärvetenskapliga Tema-institutionen vid Linköpings universitet, blev professor vid Tema Hälsa och samhälle 1987. Sedan 2012 är Nordenfelt seniorprofessor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.

Ladda ner Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(1557,27 KB)
  • epub – Electronic Publication(7969,95 KB)
  • mobi – Mobipocket(2152,97 KB)

Nedladdningar: 256
Besök: 927

Taggar:

Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist e-bok apple
Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist las online bok
Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist svenska audiobook free
Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist epub on ipad
Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist pdf book på svenska
Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist audiobook svenska gratis

svenska Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist pdf

Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist on kindle
Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist pdf bok svenska
Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist pa svenska pdf free download
Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist book online
Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist epub books download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *