Eurafrika : EU:s koloniala rötter pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Eurafrika : EU:s koloniala rötter, skriven av författaren Göran Rosenberg?

ISBN-10: 9789173435864
Utgivningsdatum: 2015-03-17
Språk: Svenska
Författare: Göran Rosenberg

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Eurafrika : EU:s koloniala rötter pdf download
  • Eurafrika : EU:s koloniala rötter läsebok
  • Eurafrika : EU:s koloniala rötter läsa på svenska

Om EU:s koloniala rötter. EU presenteras ofta som ett fredsprojekt. Men bakom fasaden döljer sig en helt annan historia.

För politiker, opinionsbildare och organisationer som från mellankrigstiden och framåt arbetade för europeisk integration stod Afrika i centrum för intresset. Exploateringen av kolonierna krävde samarbete och gemensamma investeringar. Målet var ett tredje block – Eurafrika – som skulle säkra Europas geopolitiska ställning mot de bägge supermakterna. Europas enande skulle alltså börja i Afrika.

Eurafrika är en bok som väckt internationell uppmärksamhet. Den gör upp med myten om EU som fredsprojekt och konstaterar att dagens EU knappast hade existerat om det inte från början utformats som en eurafrikansk gemenskap.

Peo Hansen är biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på EU:s historiska och samtida utveckling, med betoning på frågor om migration, politisk ekonomi och geopolitik.
Stefan Jonsson är författare till flera uppmärksammade böcker om bland annat västerlandets koloniala arv och professor vid Linköpings universitet. Han verkar också som kritiker i Dagens Nyheter.

Ladda ner Eurafrika : EU:s koloniala rötter pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2848,52 KB)
  • epub – Electronic Publication(1833,74 KB)
  • mobi – Mobipocket(1419,49 KB)

Nedladdningar: 565
Besök: 798

Taggar:

Eurafrika : EU:s koloniala rötter book online
Eurafrika : EU:s koloniala rötter pdf bok svenska
Eurafrika : EU:s koloniala rötter pa svenska pdf free download
Eurafrika : EU:s koloniala rötter pdf book på svenska
Eurafrika : EU:s koloniala rötter e-bok apple
Eurafrika : EU:s koloniala rötter audiobook svenska gratis

svenska Eurafrika : EU:s koloniala rötter pdf

Eurafrika : EU:s koloniala rötter svenska audiobook free
Eurafrika : EU:s koloniala rötter epub on ipad
Eurafrika : EU:s koloniala rötter las online bok
Eurafrika : EU:s koloniala rötter epub books download
Eurafrika : EU:s koloniala rötter on kindle

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *