En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf, skriven av författaren Björn Asker?

ISBN-10: 9789188243195
Utgivningsdatum: 2016-11-14
Språk: Svenska
Författare: Björn Asker

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf pdf download
  • En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf läsebok
  • En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf läsa på svenska

Av svenska kungar har få gått ett så tragiskt och okänt öde till mötes som Gustaf IV Adolf. Hans liv bildar en närmast osannolik händelsekedja, fylld av kontraster och dramatik.

Den stora vändpunkten kom med avsättningen den 13 mars 1809. Kuppen var oblodig och har därför kallats för en ”operettkupp”. Men det är inte bara avsättningen som är operettliknande. Hela hans liv skulle kunna utgöra den bärande handlingen i en operett eller kanske snarare en opera. Från hans besynnerliga och hårda uppfostran som kronprins till att han bruten till kropp och själ irrade omkring på kontinenten, allt medan ungarna skrek ”Schwedenkönig” efter honom och försökte pricka hans höga, otidsenliga hatt med snöbollar. De sista månaderna av sitt liv tillbringade den forne kungen sjuk och alkoholiserad på ett litet värdshus i Schweiz där han tog in under namnet överste Gustafsson. Slutet blir allt annat än glättigt. Det är just dramatiken och kontrasten till hans tidigare kungliga tillvaro som utgjort drivkraften för Mats Wickman att måla upp detta porträtt av Gustaf IV Adolf.

Länge var Gustaf IV Adolf förpassad till historiens glömska. Först under 1900-talet började historiker intressera sig för honom men det har bara skett sporadiskt. En kunglig tragedi är den första heltäckande biografin som ges ut på över 60 år. Här citeras också ur hans egna – och så gott som okända – memoarer, vilka ger en unik inblick i kungens tankevärld.

MATS WICKMAN är kulturhistoriker, journalist och författare till flera böcker, bland andra Stadshuset i Stockholm och Stockholm förr och nu. Hans texter präglas av sakkunskap i förening med en ovanlig förmåga att berätta och levandegöra.

Ladda ner En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(3259,82 KB)
  • epub – Electronic Publication(2952,22 KB)
  • mobi – Mobipocket(9571,66 KB)

Nedladdningar: 341
Besök: 623

Taggar:

En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf svenska audiobook free
En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf e-bok apple
En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf pdf bok svenska
En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf epub books download
En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf on kindle
En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf audiobook svenska gratis
En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf pdf book på svenska
En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf pa svenska pdf free download
En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf epub on ipad
En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf book online

svenska En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf pdf

En kunglig tragedi : En biografi om Gustav IV Adolf las online bok

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *