Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa, skriven av författaren Judith A Langer?

ISBN-10: 9789144015477
Utgivningsdatum: 2002-09-01
Språk: Svenska
Författare: Judith A Langer

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa pdf download
  • Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa läsebok
  • Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa läsa på svenska

Louise M. Rosenblatts verk om litteraturläsning, Literature as Exploration, har inspirerat litteraturforskare och lärare i över sex decennier. Boken utsågs i USA till en av förra århundradets viktigaste pedagogiska verk. Den publiceras nu för första gången på svenska.

Det synsätt som ligger till grund för denna bok har haft betydelse inte enbart inom det humanistiska fältet, utan också utbildningspolitiskt. För Louise M. Rosenblatt är det överordnade målet för all undervisning och utbildning kampen för de demokratiska värdena i samhället.

Kärnan i Rosenblatts budskap handlar om betydelsen av att i under- visningen om litteratur skapa ett givande samspel mellan text och läsare. Läsning är en aktiv händelse med speciella förutsättningar, där förståelsen av en text ligger i själva läsakten.

Bokens aktualitet visas av de ständigt nya amerikanska utgåvorna och översättningar till andra språk. Den kan med fördel läsas av studenter och forskare i litteraturvetenskap, språk, konst och kultur, men också av pedagoger inom alla ämnen och på alla nivåer.

Översättning: Sven-Erik Torhell

Ladda ner Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(7114,82 KB)
  • epub – Electronic Publication(8362,57 KB)
  • mobi – Mobipocket(4812,46 KB)

Nedladdningar: 346
Besök: 887

Taggar:

Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa audiobook svenska gratis
Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa svenska audiobook free
Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa e-bok apple
Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa epub on ipad
Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa las online bok
Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa pdf book på svenska
Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa on kindle
Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa book online
Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa pdf bok svenska

svenska Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa pdf

Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa epub books download
Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa pa svenska pdf free download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *