Tredimensionell fastighetsindelning pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Tredimensionell fastighetsindelning, skriven av författaren Barbro Julstad?

ISBN-10: 9789139106982
Utgivningsdatum: 2005-05-01
Språk: Svenska
Författare: Barbro Julstad

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Tredimensionell fastighetsindelning pdf download
  • Tredimensionell fastighetsindelning läsebok
  • Tredimensionell fastighetsindelning läsa på svenska

I januari 2004 blev det möjligt – efter utländsk förebild – att skapa flera fastigheter inom samma byggkropp. Denna spännande nyhet – att fastigheter skall kunna delas in på höjden samt kunna omfatta broar, bergrum och tunnlar – är ämnet för denna bok. Här redovisas hur de nya bestämmelserna skall, bör och kan utnyttjas. Rikt och tydligt illustrerad.
Innehåll: 1 Inledning. 2 Fastigheter och fastighetsbildning. 3 Allmänna krav på fastigheter. 4 Fastighetsanknutna rättigheter. 5 Särskilda krav på 3D-fastigheter. 6 Gränsdragningsfrågor. 7 Plan- och byggfrågor. 8 Grannelagsrättsliga frågor. 9 Inlösen och andra tvångsregler. 10 Ersättning och värdering. 11 Dokumentation och beskrivning. 12 Taxering och beskattning av 3D-fastigheter.
Författarna arbetar bägge på Lantmäteriverket och har medverkat vid skapandet av den nya lagen.

Ladda ner Tredimensionell fastighetsindelning pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(8742,19 KB)
  • epub – Electronic Publication(2152,26 KB)
  • mobi – Mobipocket(4673,66 KB)

Nedladdningar: 366
Besök: 619

Taggar:

Tredimensionell fastighetsindelning svenska audiobook free
Tredimensionell fastighetsindelning e-bok apple
Tredimensionell fastighetsindelning pa svenska pdf free download
Tredimensionell fastighetsindelning las online bok
Tredimensionell fastighetsindelning pdf book på svenska

svenska Tredimensionell fastighetsindelning pdf

Tredimensionell fastighetsindelning pdf bok svenska
Tredimensionell fastighetsindelning book online
Tredimensionell fastighetsindelning audiobook svenska gratis
Tredimensionell fastighetsindelning epub on ipad
Tredimensionell fastighetsindelning on kindle
Tredimensionell fastighetsindelning epub books download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *