Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder, skriven av författaren Justitiedepartementet?

ISBN-10: 9789139112952
Utgivningsdatum: 2013-01-07
Språk: Svenska
Författare: Justitiedepartementet

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder pdf download
  • Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder läsebok
  • Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder läsa på svenska

Hur resonerar domare vid våra domstolar när de dömer i brottmål? Hur går det till när domaren t.ex. värderar bevisningen i målet och bestämmer vilket straff en tilltalad ska få för ett brott som har begåtts?

I Hur domstolar dömer i brottmål beskrivs på ett lättfattligt sätt innehållet i de regelsystem och den domstolspraxis som domarna arbetar efter. Vad är t.ex. den närmare innebörden av att ett åtal kan leda till fällande dom endast om det är ”ställt utom rimligt tvivel” att den tilltalade har begått den åtalade gärningen? I boken har särskild tonvikt lagts vid att förklara principerna för bevisvärdering i brottmålen och hur dessa principer tillämpas konkret i olika situationer när partsuppgifter och vittnesuppgifter står mot varandra.

I boken redogörs också ingående för hur det går till när domstolen bestämmer påföljd för ett brott. Hur bestäms ett brotts straffvärde och vad är innebörden av ett s.k. artbrott?
I vilka situationer kan en person som döms för brott t.ex. få villkorlig dom och böter, skyddstillsyn med samhällstjänst eller ett fängelsestraff? Hur resonerar domaren när han eller hon bestämmer påföljd och vad är det som avgör hur långa straffen blir? I boken ges konkreta exempel på straffmätning vid våldsbrott, sexualbrott, narkotikabrott, trafikbrott m.fl.

Hur domstolar dömer i brottmål vänder sig i första hand till dem som vill skaffa sig orienterande och grundläggande kunskaper om den dömande verksamheten i brottmål t.ex. journalister, nämndemän, tjänstemän inom kriminalvården, företrädare för brottsofferjourer, kuratorer, socialsekreterare m.fl. Men boken bör också vara av stort intresse för yngre jurister inom rättsväsendet och vid advokatbyråer, studerande vid juridiska fakulteter och för personer som mera allmänt är intresserade av att veta hur det går till när domstolarna dömer i brottmål.

Ladda ner Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(7711,95 KB)
  • epub – Electronic Publication(2932,51 KB)
  • mobi – Mobipocket(9363,76 KB)

Nedladdningar: 469
Besök: 784

Taggar:

Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder epub on ipad
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder on kindle
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder las online bok

svenska Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder pdf

Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder epub books download
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder pdf bok svenska
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder e-bok apple
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder pdf book på svenska
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder audiobook svenska gratis
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder svenska audiobook free
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder book online
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder pa svenska pdf free download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *