Envariabelanalys med datorstöd pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Envariabelanalys med datorstöd, skriven av författaren Tord Isaksson,Annika Mårtensson?

ISBN-10: 9789144109183
Utgivningsdatum: 2016-04-29
Språk: Svenska
Författare: Tord Isaksson,Annika Mårtensson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Envariabelanalys med datorstöd pdf download
  • Envariabelanalys med datorstöd läsebok
  • Envariabelanalys med datorstöd läsa på svenska

I denna bok finner man differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel och bakgrundsmaterial om tal, algebra, logik, geometri och trigonometri.

Teori och metoder beskrivs tydligt med många förklarande exempel och intuitiva resonemang. Tillämpningar har fått stort utrymme med många särskilda avsnitt. Övningsuppgifter med svar och ledtrådar ingår i varje kapitel.
För att få bästa utbytet av boken ska man använda den tillsam mans med programmet Maxima, som finns fritt tillgängligt på nätet. Metoder för beräkningar och visualiseringar med dator stöd finns med i alla kapitel som ett komplement till metoder med räkning för hand.

Boken förutsätter endast kunskaper motsvarande gymnasie skolans kurser till och med kurs 3c. För dem som läst kurs 4 eller kurs 4 och 5 räcker det att läsa vissa delar i boken översiktligt.

Ladda ner Envariabelanalys med datorstöd pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(5137,69 KB)
  • epub – Electronic Publication(9725,64 KB)
  • mobi – Mobipocket(4122,42 KB)

Nedladdningar: 498
Besök: 885

Taggar:

Envariabelanalys med datorstöd epub on ipad
Envariabelanalys med datorstöd on kindle
Envariabelanalys med datorstöd book online
Envariabelanalys med datorstöd las online bok
Envariabelanalys med datorstöd audiobook svenska gratis
Envariabelanalys med datorstöd svenska audiobook free
Envariabelanalys med datorstöd epub books download
Envariabelanalys med datorstöd pdf book på svenska
Envariabelanalys med datorstöd pa svenska pdf free download

svenska Envariabelanalys med datorstöd pdf

Envariabelanalys med datorstöd e-bok apple
Envariabelanalys med datorstöd pdf bok svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *