Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst, skriven av författaren Cecilia Wassén,Tobias Hägerland?

ISBN-10: 9789163327124
Utgivningsdatum: 2008-05-01
Språk: Svenska
Författare: Cecilia Wassén,Tobias Hägerland

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst pdf download
  • Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst läsebok
  • Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst läsa på svenska

Har Bibelns Jesus funnits? Frågan kan säkert förefalla märklig för många. Jesus kanske inte gjorde och sade allt som sägs i evangelierna, men att han fanns är väl ändå ställt bortom varje rimligt tvivel. I alla läroböcker och uppslagsverk sägs att det är bevisat att Jesus har funnits.

I Den Jesus som aldrig funnits hävdas att det alls inte finns några klara bevis för att Bibel-Jesus har funnits, att det tvärtom finns mycket som tyder på motsatsen. I denna bok ifrågasätts alltså själva existensen av kristendomens portalfigur. Det görs genom en grundlig genomgång och ett blottläggande av allt väsentligt källmaterial. Det sker i linje med den på senare tid framväxande rörelse som hävdar den ahistoriska förklaringsmodellen.

I Den Jesus som aldrig funnits skärskådas också Gamla Testamentet, dess etik och framför allt Israels äldre historia i ljuset av den moderna arkeologin. Den bild som växer fram är en i många stycken helt annan än den Bibeln ger. Läsaren ges också en inblick i det tankematerial som ledde fram till kristendomen.

Författaren försöker sig även på att rekonstruera den tidiga kristendomens uppkomst och ger en delvis annorlunda förklaring av vad som hände. I denna spelar gnostikerna en framträdande roll.

Den Jesus som aldrig funnits är en unik bok, inte bara i Sverige, utan kanske i hela världen. Unik, i så måtto, att den tar ett helhetsgrepp som få andra böcker. Trots den stora mängd fakta och information som boken innehåller är den skriven även för den intresserade lekmannen, och fokus är satt på att ge överblick och klarhet åt tanken.

Denna andra upplaga av ”Den Jesus som aldrig funnits” har genomgått en omfattande bearbetning och är dessutom betydligt utökad i jämförelse med den första upplagan.

Ladda ner Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(6481,64 KB)
  • epub – Electronic Publication(3889,19 KB)
  • mobi – Mobipocket(9347,72 KB)

Nedladdningar: 518
Besök: 998

Taggar:

Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst pdf bok svenska
Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst pa svenska pdf free download
Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst e-bok apple
Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst pdf book på svenska
Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst svenska audiobook free
Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst on kindle
Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst las online bok
Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst epub books download

svenska Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst pdf

Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst book online
Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst epub on ipad
Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst audiobook svenska gratis

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *