Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser, skriven av författaren Carl Svernlöv?

ISBN-10: 9789197443456
Utgivningsdatum: 2011-01-31
Språk: Svenska
Författare: Carl Svernlöv

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser pdf download
  • Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser läsebok
  • Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser läsa på svenska

Nu utkommer en uppdaterad andra upplaga av boken ”Föreningar”. Denna bok är avsedd att utgöra ett komplement till Carl Hemströms bok Bolagens rättsliga ställning.

I Bolagens rättsliga ställning behandlas reglerna om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. För att ge en översikt av reglerna om ekonomiska och ideella föreningar av någorlunda samma omfattning som bolagsboken innehåller om handelsbolag har denna bok tillkommit. Visserligen hör inte stiftelserna hemma inom associationsrätten, men stiftelserna har inte desto mindre åtskilliga drag gemensamma med framför allt den ideella föreningen och därför ges avslutningsvis även en kort beskrivning av stiftelserätten.

Carl Hemström har varit professor i civilrätt vid bl.a. juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Magdalena Giertz är lärare i handelsrätt vid företagsekonomiska institutionen vid samma universitet. Tillsammans har de 2004 hos Litteraturcompagniet gett ut Handelsbolag – en lärobok. Carl Hemström har hos Norstedts Juridik gett ut bl.a. Bolagens rättsliga ställning (9 uppl. 2010), Organisationernas rättsliga ställning (8 uppl. utkommer i början av 2011), Stiftelsernas rättsliga ställning (2 uppl. 2010), och Bolag – Föreningar – Stiftelser (7 uppl. 2010).

Ladda ner Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(1274,21 KB)
  • epub – Electronic Publication(7346,62 KB)
  • mobi – Mobipocket(4695,18 KB)

Nedladdningar: 222
Besök: 896

Taggar:

Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser e-bok apple
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser epub on ipad
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser pdf book på svenska
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser book online
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser on kindle
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser svenska audiobook free
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser pa svenska pdf free download
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser epub books download
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser audiobook svenska gratis
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser las online bok
Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser pdf bok svenska

svenska Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser pdf

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *