Vygotskij och pedagogiken pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Vygotskij och pedagogiken, skriven av författaren Gunilla Lindqvist?

ISBN-10: 9789144005027
Utgivningsdatum: 1998-04-01
Språk: Svenska
Författare: Gunilla Lindqvist

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Vygotskij och pedagogiken pdf download
  • Vygotskij och pedagogiken läsebok
  • Vygotskij och pedagogiken läsa på svenska

Intresset för hur socialt samspel bidrar till barns lärande och utveckling växer. En av de mest inflytelserika forskarna på detta område är Lev Vygotskij, som levde i det forna Sovjetunionen under första hälften av 1900-talet. Den här boken visar att hans teorier fortfarande är högst aktuella för både pedagoger och psykologer. Hans fokusering av lärande och utveckling i ett socialt och kulturellt sammanhang har klara praktisk-pedagogiska konsekvenser.
Inledningsvis skildras i korthet Vygotskijs liv samt det intellektuella och sociala sammanhang vari han formade sina tankar. Här redovisas även hans syn på högre psykologiska processer, och de pedagogiska implikationerna av hans psykologiska teori.
Därefter behandlas följande: Lärande och utveckling i lek och undervisning- Vygotskij som föregångare inom metakognitiv teori- Olika språkuppfattningar, begreppsteorier och ett undervisningsteoretiskt perspektiv på skolämnesinlärning- Den historiska dimensionen i Vygotskijs teori- Den närmaste utvecklingszonen som utgångspunkt för pedagogisk praxis- Vygotskij i tvåspråkighetsforskningen.

Ladda ner Vygotskij och pedagogiken pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(3696,13 KB)
  • epub – Electronic Publication(8936,84 KB)
  • mobi – Mobipocket(3254,41 KB)

Nedladdningar: 531
Besök: 866

Taggar:

Vygotskij och pedagogiken epub books download
Vygotskij och pedagogiken audiobook svenska gratis
Vygotskij och pedagogiken epub on ipad
Vygotskij och pedagogiken pdf book på svenska

svenska Vygotskij och pedagogiken pdf

Vygotskij och pedagogiken svenska audiobook free
Vygotskij och pedagogiken pdf bok svenska
Vygotskij och pedagogiken book online
Vygotskij och pedagogiken e-bok apple
Vygotskij och pedagogiken on kindle
Vygotskij och pedagogiken las online bok
Vygotskij och pedagogiken pa svenska pdf free download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *