Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, skriven av författaren Edmund Husserl?

ISBN-10: 9789171731524
Utgivningsdatum: 2001-01-01
Språk: Svenska
Författare: Edmund Husserl

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi pdf download
  • Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi läsebok
  • Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi läsa på svenska

Fenomenologin är en av vår tids mest betydelsefulla och inflytelserika filosofier. Den har resulterat i en rad banbrytande arbeten inom filosofins alla områden och den har på olika sätt vidareförts av den moderna existensfilosofin, hermeneutiken och den filosofiska antropologin. Dessutom har den utövat inflytande på andra filosofiska traditioner såsom marxism, kritisk teori, strukturalism och analytisk filosofi. Fenomenologins inflytande har emellertid inte begränsats till det strikt filosofiska, utan redan tidigt kom den att påverka de mest skilda vetenskaper – från humaniora och samhällsvetenskap över juridik och teologi till naturvetenskap och teknik. Sammanflätningar är den första boken om fenomenologi på svenska. I dess första del ges en presentation av fenomenologins grundare, Edmund Husserl, och hans filosofiska utveckling. Den andra delen innehåller en framställning av den franske fenomenologen Maurice Merleau-Ponty som med sin på livsvärlden och den levda kroppen grundade filosofi är särskilt aktuell i dagens filosofiska och vetenskapliga diskussioner. Den tredje och sista delen skisserar slutligen fenomenologins inflytande på samhällsvetenskaperna. Boken innehåller dessutom en rikhaltig litteraturförteckning som ger en orientering för vidare studium.

Ladda ner Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(5622,14 KB)
  • epub – Electronic Publication(5159,84 KB)
  • mobi – Mobipocket(3463,26 KB)

Nedladdningar: 447
Besök: 875

Taggar:

Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi epub books download
Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi svenska audiobook free
Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi pdf bok svenska
Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi book online
Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi on kindle
Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi audiobook svenska gratis
Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi las online bok

svenska Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi pdf

Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi e-bok apple
Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi pa svenska pdf free download
Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi pdf book på svenska
Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi epub on ipad

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *