Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok, skriven av författaren Thomas Erikson?

ISBN-10: 9789139016465
Utgivningsdatum: 2012-11-23
Språk: Svenska
Författare: Thomas Erikson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok pdf download
  • Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok läsebok
  • Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok läsa på svenska

Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler.

Dokumenthantering i informationsförvaltningen ger dig kunskap om hur handlingar och arkiv ska tas om hand i hela dokumenthanteringskedjan, dvs. i informationens hela livscykel. Från hur dokument skapas fram till slutförvaring eller gallring. Det har ingen betydelse om handlingarna är i digital eller annan form, men hanteringen och säkerhetskraven kan skilja sig åt. Reglerna för detta beskrivs utförligt.

Du får också tips på hur du kan styra informationsflödet genom att ha en tydlig och verksamhetsbaserad dokumenthantering och arkivredovisning. Vidare behandlas uppbyggandet av den klassificeringsstruktur som kan användas i både arkivredovisningen och diarieföringen.

Boken tar upp exempel på lagar och föreskrifter som bör och i de flesta fall ska tillämpas inom både offentlig och privat sektor.

Ladda ner Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2433,51 KB)
  • epub – Electronic Publication(4576,41 KB)
  • mobi – Mobipocket(3559,62 KB)

Nedladdningar: 241
Besök: 835

Taggar:

svenska Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok pdf

Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok epub on ipad
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok audiobook svenska gratis
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok on kindle
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok svenska audiobook free
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok epub books download
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok book online
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok pa svenska pdf free download
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok las online bok
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok pdf book på svenska
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok e-bok apple
Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok pdf bok svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *