Stiftelsernas rättsliga ställning pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Stiftelsernas rättsliga ställning, skriven av författaren Carl Hemström?

ISBN-10: 9789139205524
Utgivningsdatum: 2010-03-04
Språk: Svenska
Författare: Carl Hemström

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Stiftelsernas rättsliga ställning pdf download
  • Stiftelsernas rättsliga ställning läsebok
  • Stiftelsernas rättsliga ställning läsa på svenska

I denna kortfattade framställning om stiftelser behandlas stiftelselagen och vissa regler i annan lagstiftning som kompletterar denna. Efter en introduktion, där bland annat stiftleselagens tillämpningsområde gås igenom, följer avsnitt om förvaltning av stiftelser, bokföring och redovisning, revision, stiftelserättens sanktionssystem, tillsyn över stiftelser, ändring i stiftelseförordnandet och stiftelsers upphörande. i slutet av boken behandlas kortfattat insamlings- och kollektivavtalsstiftelser.

Ladda ner Stiftelsernas rättsliga ställning pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(4647,14 KB)
  • epub – Electronic Publication(6699,13 KB)
  • mobi – Mobipocket(1677,84 KB)

Nedladdningar: 456
Besök: 656

Taggar:

Stiftelsernas rättsliga ställning epub books download
Stiftelsernas rättsliga ställning las online bok
Stiftelsernas rättsliga ställning pa svenska pdf free download
Stiftelsernas rättsliga ställning pdf bok svenska
Stiftelsernas rättsliga ställning on kindle
Stiftelsernas rättsliga ställning e-bok apple
Stiftelsernas rättsliga ställning pdf book på svenska
Stiftelsernas rättsliga ställning epub on ipad
Stiftelsernas rättsliga ställning svenska audiobook free

svenska Stiftelsernas rättsliga ställning pdf

Stiftelsernas rättsliga ställning audiobook svenska gratis
Stiftelsernas rättsliga ställning book online

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *