Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, skriven av författaren Carl Hemström?

ISBN-10: 9789139109921
Utgivningsdatum: 2012-10-12
Språk: Svenska
Författare: Carl Hemström

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle pdf download
  • Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle läsebok
  • Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle läsa på svenska

Barnets bästa tillgodoseendet av barnets behov och intressen ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga sammanhang?

I boken Barnets bästa redogörs för barnets rättsliga ställning i familjen och hur barns rätt till föräldrar tillgodoses vid fastställande av föräldraskap, adoption och assisterad befruktning. Barns rätt till omsorg och försörjning samt hur tvister mellan föräldrar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska avgöras beskrivs. Vidare behandlas socialnämndens ansvar för att barn och unga får växa upp under goda och trygga villkor. Barn i familjehem och barn som utsatts för brott är särskilt uppmärksammade. Boken innehåller också avsnitt som rör barn och unga som självständiga rättssubjekt- deras egen rättshandlingsförmåga och rätt att bestämma över sin vardag. Barns rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården berörs, likaså den särskilda regleringen rörande unga lagöverträdare och barns skadeståndsskyldighet.

Ladda ner Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9796,37 KB)
  • epub – Electronic Publication(9631,62 KB)
  • mobi – Mobipocket(2238,57 KB)

Nedladdningar: 422
Besök: 745

Taggar:

Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle epub books download
Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle pa svenska pdf free download
Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle pdf bok svenska
Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle audiobook svenska gratis
Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle las online bok
Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle book online
Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle epub on ipad
Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle on kindle
Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle svenska audiobook free
Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle e-bok apple

svenska Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle pdf

Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle pdf book på svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *