Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden, skriven av författaren Journaliststudenter 69?

ISBN-10: 9789198237047
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Journaliststudenter 69

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden pdf download
  • Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden läsebok
  • Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden läsa på svenska

Ett litet museum med oskattbara samlingar i vacker miljö. Ett politiskt beslut som kastar allt över ända. En kulturinstitution som förvandlas till ett brutalt bemanningsföretag. Kunskaper ersätts av marknadsföring och administration. Lojalitet mot Överheten blir ledstjärnan.
En liten trist detalj i marginalen? Ja, kanske, om inte detta kostade oss väldigt många skattekronor. I förbifarten föröder de ansvariga några människoliv och åstadkommer stor förstörelse. Men framåtskridande och utveckling måste få kosta, så detta får vi acceptera. Även när det innebär ett skräckvälde i miniatyr och storm i ankdammen. Makten föröder och förstör men visionerna frodas.
New public management (NPM) och målstyrning är en nygammal styggelse i vårt samhälle med fruktansvärda följder, både ekonomiska och mänskliga. En skräckens utopi som länge varit här. NPM innebär förödelse av den offentliga sektorn och alla värden förvandlas till ekonomiska. NPM påverkar yttrandefriheten, meddelarfriheten och därigenom de grundlagar som garanterar demokratin. En ökad politisk styrning av den akademiska världen blev tydlig på museiområdet under 1990-talet.

Mobbning i statens tjänst beskriver vad som händer när en ny statlig organisation bildas samt följderna av ett nytt sätt att styra i enlighet med New public management. Följden blev ett oerhört slöseri med skattemedel och andra resurser. Människoliv åtnjuter ingen högre kurs på marknaden. Men lidande kan även det omsättas i pengar.
Hundratusentals svenskar utsätts varje år för mobbning på sina arbetsplatser, många blir svårt sjuka och arbetsplatserna förlamas. Ny forskning visar att tusentals nya mobbningsfall tillkommer varje år på svenska arbetsplatser som en följd av organisationsförändringar och dåligt ledarskap.

Författaren var anställd som intendent och 1:e intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm. Fram till år 2001 var hon ansvarig för de världsberömda Cypernsamlingarna på museet. Hon har bland annat skrivit böcker och producerat utställningar. Böckerna är populärvetenskapliga och handlar om arkeologi och kulturhistoria på Cypern och Kreta.

Ladda ner Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(4586,99 KB)
  • epub – Electronic Publication(8311,43 KB)
  • mobi – Mobipocket(8172,85 KB)

Nedladdningar: 477
Besök: 661

Taggar:

Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden pa svenska pdf free download
Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden epub books download
Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden svenska audiobook free
Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden book online
Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden pdf bok svenska
Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden audiobook svenska gratis
Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden las online bok

svenska Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden pdf

Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden epub on ipad
Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden on kindle
Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden e-bok apple
Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden pdf book på svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *