Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse, skriven av författaren Lars Andrén,Lars Tirén?

ISBN-10: 9789173336789
Utgivningsdatum: 2015-05-04
Språk: Svenska
Författare: Lars Andrén,Lars Tirén

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse pdf download
  • Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse läsebok
  • Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse läsa på svenska

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den här boken fokuserar på solenergi i alla dess former med tonvikt på solvärme och solel. Boken behandlar även luftburen solvärme, passiv solvärme och solkyla.

Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse presenterar också grundprinciperna kring solinstrålning, praktiska dimensioneringstips, metoder för lönsamhetsberäkning och råd i samband med upphandling. I avsnittet kring solfångare får läsaren en ingående redovisning kring verkningsgrader och solfångarens tekniska uppbyggnad men också solkretsens olika komponenter, såsom drivpaket, värmeväxlare, värmelager och kombinationsmöjligheter med biobränsle, värmepumpar etc.

I avsnittet om solvärmens olika användningsområden beskrivs möjligheterna att utnyttja solvärmen för campingplatser, idrottsanläggningar, skolor och industri m m. Boken innehåller också detaljerade beskrivningar av bland annat följande användningsområden: Flerbostadshus, Småhus, Solel, Utomhuspooler, Storskalig solvärmeteknik och Solkyla.

Boken erbjuder olika aktörer inom byggindustrin och värmesektorn möjlighet
att förstå och använda solenergi.

Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse vänder sig till olika aktörer i bygg- och VVS-branschen såsom konstruktörer, installatörer, husägare
och akademiker och lämpar sig även för utbildningar i ämnet.

Ladda ner Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(3535,72 KB)
  • epub – Electronic Publication(2962,66 KB)
  • mobi – Mobipocket(6254,49 KB)

Nedladdningar: 574
Besök: 795

Taggar:

Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse pdf bok svenska
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse book online
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse on kindle
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse las online bok
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse epub books download
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse audiobook svenska gratis
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse pa svenska pdf free download
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse epub on ipad
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse e-bok apple
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse pdf book på svenska
Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse svenska audiobook free

svenska Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse pdf

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *