Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik, skriven av författaren Matematikcentrum Lth?

ISBN-10: 9789144031286
Utgivningsdatum: 2003-05-01
Språk: Svenska
Författare: Matematikcentrum Lth

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik pdf download
  • Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik läsebok
  • Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik läsa på svenska

Boken Basfärdigheter i algebra är en förberedelse inför högskolestudier i matematik. Den täcker många av de delar som högskole- och universitetslärare samt gymnasielärare ansett vara viktiga och bygger på flera års erfarenhet av undervisning på grundnivå vid Växjö universitet. Utöver en repeterande del har författarna, för att göra övergången mellan gymnasiestudier och högskolestudier så smidig som möjligt, även lagt in vissa moment som inte behandlas särskilt utförligt i gymnasiekursen.

Grundidén i boken är att studenten inte ska behöva läsa det han/hon redan behärskar. Därför har varje avsnitt försetts med ett förtest. Utifrån resultatet på dessa förtester får studenten en idé om vilka avsnitt som behöver repeteras. Efter varje kapitel finns också eftertester så att studenten själv kan kontrollera om han/hon behöver repetera något avsnitt ytterligare en gång. När studenten har gått igenom hela materialet finns ett sluttest för hela boken.

Boken innehåller 176 utförligt lösta exempel och 353 övningar med deluppgifter och svar. Till detta kommer ytterligare 240 testuppgifter, även dessa med deluppgifter och svar.
Andra upplagan.

Ladda ner Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9273,88 KB)
  • epub – Electronic Publication(5261,38 KB)
  • mobi – Mobipocket(6512,43 KB)

Nedladdningar: 221
Besök: 767

Taggar:

Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik book online
Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik pdf book på svenska
Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik svenska audiobook free
Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik on kindle
Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik epub on ipad
Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik epub books download

svenska Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik pdf

Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik las online bok
Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik e-bok apple
Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik audiobook svenska gratis
Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik pdf bok svenska
Basfärdigheter i algebra – En förberedelse till högskolestudier i matematik pa svenska pdf free download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *