Algebra för lärare pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Algebra för lärare, skriven av författaren Staffan Rodhe,Håkan Sollervall?

ISBN-10: 9789144117683
Utgivningsdatum: 2017-06-21
Språk: Svenska
Författare: Staffan Rodhe,Håkan Sollervall

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Algebra för lärare pdf download
  • Algebra för lärare läsebok
  • Algebra för lärare läsa på svenska

Syftet med boken är att ge matematikläraren den specialiserade kunskap i algebra som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig undervisning.
Med stöd av algebraiska symboler, formler, ekvationer och funktioner fokuserar boken på att beskriva generella samband och en generaliserad aritmetik som kan användas för intressanta matematiska resonemang och varierande sätt att lösa matematiska problem. Boken inriktar sig inte enbart på räknefärdigheter utan även på den viktiga helhetsförståelsen för matematikens mönster och strukturer.
Bokens framställning är anpassad och strukturerad så att läsaren dels görs uppmärksam på hur eleven kan närma sig och tillämpa algebran för att effektivt lösa matematiska problem, dels hur elevers tankar, idéer och resonemang kan tolkas, bedömas och utvecklas.
Algebra för lärare vänder sig till verksamma och blivande lärare i matematik.

Ladda ner Algebra för lärare pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2493,62 KB)
  • epub – Electronic Publication(7554,63 KB)
  • mobi – Mobipocket(6672,63 KB)

Nedladdningar: 238
Besök: 632

Taggar:

Algebra för lärare pa svenska pdf free download
Algebra för lärare epub books download
Algebra för lärare book online
Algebra för lärare pdf bok svenska
Algebra för lärare on kindle
Algebra för lärare audiobook svenska gratis
Algebra för lärare e-bok apple

svenska Algebra för lärare pdf

Algebra för lärare epub on ipad
Algebra för lärare svenska audiobook free
Algebra för lärare las online bok
Algebra för lärare pdf book på svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *