Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a, skriven av författaren Ingela Thylefors?

ISBN-10: 9789127818422
Utgivningsdatum: 2017-06-19
Språk: Svenska
Författare: Ingela Thylefors

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a pdf download
  • Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a läsebok
  • Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a läsa på svenska

Att vara chef handlar inte bara om att vara strategisk, fatta beslut och leda andra utan också om att hantera sig själv. För många är känslomässigt utmanande situationer bland det svåraste i chefsrollen. När ska man visa vad man känner och när är det bättre att hålla känslorna för sig själv? Hur kan man bäst möta andras reaktioner med både känsla och förnuft? Alltmer forskning visar att förmågan att fånga upp och förstå känslor utgör en viktig förutsättning för att kunna vara professionell och ta ansvar i rollen som chef. Känslor och relationer påverkar såväl energi, engagemang som ekonomiska resultat i organisationer. Därför är dessa frågor i högsta grad chefens angelägenhet.

Denna klassiker inom ledarskapslitteraturen är nu uppdaterad med nya forskningsrön. Boken vänder sig framför allt till chefer, men också till personalvetare och andra som arbetar med relationen mellan chefer och medarbetare. Boken är lämplig som kurslitteratur på alla typer av utbildningar där chef- och ledarskap berörs.

”Chef med känsla och förnuft är en av de bästa, för att inte säga den bästa, bok jag läst om ledarskap. Istället för att ge färdiga recept och modeller för hur ledare ska bete sig (som är det traditionella inom ledarskapslitteraturen) går författarna djupare in på vad som ligger bakom våra beteenden. Med den insikten om våra drivkrafter förstår vi hur vi ska bete oss både som ledare och medarbetare. Vi får en helhetsbild, känner trygghet, vågar ta initiativ och agera. Jag hoppas att många tar del av budskapet i en angelägen och ytterst välskriven bok för att kunna utveckla sitt ledarskap.”

Tõive Kivikas, ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien, f.d. VD för Studsvik

…genomgående tema är chefsrollens förutsättningar, krav och utmaningar med en vilja att förmedla stöd och inspiration till ledare i olika verksamheter och på olika nivåer. (…) Sammantaget utgör Chef med känsla och förnuft en välskriven, mångsidig och vederhäftig översikt av chefs- och ledarskapets villkor.
Björn Nilsson, BTJ-häftet

Ladda ner Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9598,97 KB)
  • epub – Electronic Publication(7993,54 KB)
  • mobi – Mobipocket(8568,69 KB)

Nedladdningar: 339
Besök: 629

Taggar:

Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a epub on ipad
Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a pdf book på svenska
Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a audiobook svenska gratis
Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a e-bok apple

svenska Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a pdf

Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a las online bok
Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a book online
Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a pdf bok svenska
Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a svenska audiobook free
Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a pa svenska pdf free download
Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a epub books download
Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a on kindle

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *